PAMIĘTAMY! Wieczór poświęcony więźniom Pawiaka

W dniu 30 lipca 2015 r. o godz. 17.00 w Muzeum Niepodległości odbędzie się koncert „Pamiętamy. Wieczór poświęcony więźniom Pawiaka”, podczas którego medalem PRO MASOVIA wyróżniony zostanie pan Stanisław Zalewski, prezes Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, uwięziony przez Niemców w 1943 roku, przesłuchiwany w siedzibie gestapo w al. Szucha, więzień Pawiaka, KL Auschwitz-Bireknau, KL Mauthausen-Gusen.

Ponadto dyplomami od Marszałka Województwa Mazowieckiego Adam Struzika uhonorowane zostaną również inne osoby zasłużone dla Muzeum Więzienia Pawiak, w szczególności, nieliczni już żyjący, byli więźniowie polityczni tego miejsca, dzieci urodzone w więzieniu, oraz krewni, którzy kultywują Pamięć o swoich przodkach więzionych na Pawiaku. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

Uroczystość ta jest jedną z imprez towarzyszących obchodom 50-lecia Muzeum Więzienia Pawiak, a także podsumowaniem pierwszego etapu realizacji projektu RPO WM, działanie 6.1 pt. „Modernizacja terenu dziedzińców wokół obiektu ekspozycji Muzeum Więzienia Pawiak, Oddziału Muzeum Niepodległości”.

W części artystycznej wystąpi zespół ARCHI pod kierownictwem prof. Antoniego Markowskiego z następującym repertuarem:

Tommaso ALBINONI (1671–1751): Adagio na smyczki i klawesyn;

Wolfgang Amadeus MOZART (1756–1791): Kwartet fletowy D-dur KV 285;

Johann Sebastian BACH (1685– 1750): Suita orkiestrowa h-moll BWV 1067 na flet, smyczki i klawesyn.

Zespół wystąpi w następującym składzie:

Anna Hara-Pióro – I skrzypce;

Bogusława Ziegelheim – II skrzypce;

Grażyna Piechowska – altówka;

Franciszek Pall – wiolonczela;

Antoni Markowski – kontrabas;

Aleksandra Zapała – flet;

Andrzej Zawisza – klawesyn.

Wieczór poprowadzi Joanna Gierczyńska – kierownik Muzeum Więzienia Pawiak, Oddział Muzeum Niepodległości.

Dodaj komentarz