Direct Method for English – czym jest metoda bezpośrednia?

Direct Method for English to jedna z metod bezpośrednich, wykorzystywana w wielu szkołach i kursach językowych. Metoda ta zyskała sporą popularność w XX wieku, a jej popularyzatorem był Charles Berlitz. Czym cechuję się ta metoda, i komu jest dedykowana? Zapraszamy do przeczytania naszego artykułu.

Cele i technika nauczania

Metoda bezpośrednia ma na celu nauczenie ucznia języka obcego poprzez zmuszenie go do myślenia i mówienia w języku angielskim. W metodzie tej wystrzega się używania języka ojczystego. Mniej ważną kwestią jest podejście do gramatyki a także poprawianie błędów przez nauczyciela, bowiem to uczeń ma za zadanie wyłapania własnych błędów i ich poprawa. Nauczyciel w tej metodzie pełni rolę partnerską w stosunku do ucznia.

Nauka w tej metodzie to:

  • tematyczne podziały lekcji;
  • systematyczne powtórki.

Direct Method for English jest bardzo podobna do metody Callana, a jej głównym celem  jest nauczanie nas komunikacji w języku obcym, poprzez zminimalizowanie użycia języka ojczystego w czasie lekcji. A także wykształcenie  odpowiednich odruchów językowych. Dzięki temu doprowadzi nas to do myślenia w nauczanym języku. Głównym elementem lekcji jest zadawanie pytań przez nauczyciela i udzielanie przez uczniów odpowiedzi stosując pełne zdania.

Komu dedykowana jest ta metoda?

Direct Method for English dedykowana jest każdemu który chce nauczyć języka angielskiego, bez względu na to na jakim poziomie jesteśmy. Bowiem system nauczania jest bardzo podobny do tego jak kiedyś my sami uczyliśmy się naszego języka ojczystego. Od słuchania poprzez mówienie. Atutem tej metody jest rola naszego nauczyciela, który nie tylko zachęca nas do ciągłego używania języka, ale uczy nas tego że to my uczniowie jesteśmy najważniejsi. 

Język angielski Częstochowa http://tarkowski.edu.pl/ w tej metodzie jest o 40% szybciej przyswajany niż w nauce metodą tradycyjną. Dlatego też tak wiele szkół odchodzi od innych metod, i zastępuję je między innymi DMfE. Ciągłe przeprowadzane badania mówią że metody bezpośrednie są o wiele bardziej skuteczniejsze niż starsze metody nauczania.