Politechnika Gdańska otwiera nowy budynek

Uroczyste otwarcie kompleksu składającego się z Centrum Nanotechnologii B oraz Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość odbędzie się w najbliższy piątek, 26 czerwca o godz. 11.15.

Przypomnijmy, że Centrum Nanotechnologii PG składa się z dwóch budynków. Pierwszy, którym zarządza Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG został oddany do użytku dwa lata temu. Drugim budynkiem, Centrum Nanotechnologii B, administować będzie Wydział Mechaniczny. Gmachy zlokalizowane są po przeciwległych stronach kampusu (na mapie kampusu: budynek A to nr 5 i budynek B to nr 18).

W obu budynkach zainstalowana jest specjalistyczna aparatura, laboratoria są kompleksowo wyposażone. W Centrum Nanotechnologii A mieści się 25 laboratoriów dydaktyczno-badawczych przeznaczonych do badania właściwości fizycznych materiałów, takich jak właściwości magnetyczne, przewodnictwo elektryczne i cieplne, rezystywność, gęstość, etc. Z kolei Centrum Nanotechnologii B wyposażone jest w sprzęt służący przede wszystkim do badań właściwości mechanicznych materiałów. Znajduje się tam 11 laboratoriów o łącznej powierzchni sięgającej 540 m2, w tym: Laboratorium Obróbki Laserowej, Laboratorium Metalurgii Proszków, Laboratorium Tomografii Komputerowej i Ultradźwięków, Laboratorium Degradacji Materiałów oraz Laboratorium Biomateriałów.

Oprócz specjalistycznych pracowni w budynku B znajduje się audytorium dla 150 osób oraz pomieszczenia dydaktyczne i seminaryjne, pokoje do preparatyki, pomieszczenia dla nauczycieli, doktorantów oraz magazyny.

Projekt pod nazwą Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej to największa, uczelniana inwestycja ostatnich lat. Koszt realizacji przekroczył 73,6 mln zł (85 proc. stanowi dotacja Unii Europejskiej, a pozostałe 15 proc. pochodzi z budżetu państwa). Wartość prac budowlanych i wyposażenia budynku B to ok. 25,5 mln zł.

Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość (CNMiKnO) jest częścią projektu „Inżynier Przyszłości”. Zostało stworzone w oparciu o najnowsze rozwiązania techniczne i wyposażone w nowoczesne narzędzia do modelowania matematycznego i wizualizacji danych.

W Centrum znajduje się łącznie 407 stanowisk do prowadzenia zajęć dydaktycznych, w tym 155 stanowisk wykorzystujących ICT.

CNMiKnO stanowi Studencką Przestrzeń Modelowania Matematycznego. Obiekt będzie wykorzystywany wyłącznie w celach edukacyjnych. W Centrum znajdują się pomieszczenia przeznaczone na multimedialne pracownie modelowania matematycznego wyposażone w nowoczesny sprzęt audiowizualny i technologie pozwalające na prowadzenie zajęć dydaktycznych i sprawdzanie umiejętności w systemie nauczania na odległość. Studenci korzystać będą także z multimedialnych sal dydaktycznych wyposażonych m.in. w tablice interaktywne oraz pokoje i sale konsultacyjne dla kadry dydaktycznej i studentów.

Koszt budowy i wyposażenia Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość (wraz z podziemnym parkingiem na 51 miejsc postojowych) wyniósł 11,9 mln zł. Obiekt został sfinansowany ze środków UE i budżetu państwa.

W nowym budynku PG, który zlokalizowany jest przy ul. Siedlickiej znajdują się strefy rekreacyjne z wolnym dostępem do Internetu. Przestrzeń przed budynkiem wzbogaca pierwsza na Politechnice Gdańskiej fontanna, wokół której jest wiele miejsc przeznaczonych do wypoczynku

Dodaj komentarz