Program Absolwent – innowacja na rynku szkolnictwa wyższego

Polskie uczelnie będą miały szanse diametralnie zmienić swoje relacje z absolwentami! Program Absolwent, a szczególnie jego podstawowe narzędzie – specjalny portal, daje możliwość kontynuacji lub odbudowania bliskich relacji z byłymi studentami. W zamyśle ma zmienić relacje uczelni z absolwentami tak, aby obrona dyplomu nie kończyła związku z Alma Mater, ale przekształcała jego charakter, przynosząc nowe korzyści dla obu stron.

Program Absolwent to innowacja skonstruowana przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, dostępna bezpłatnie dla wszystkich uczelni w Polsce. Pracownicy i absolwenci szkół wyższych, a także przedsiębiorcy mają niepowtarzalną szansę wzięcia udziału w inicjatywie, której głównym celem jest podniesienie jakości kształcenia i lepsze dostosowanie oferty edukacyjnej uczelni do potrzeb rynku pracy poprzez wypracowanie oraz upowszechnienie innowacyjnych rozwiązań w obszarze monitoringu losów absolwentów.

Program obejmuje zróżnicowane kontakty z absolwentami, bazując na stworzonej dla nich platformie internetowej, uwzględniającej program lojalnościowy z szeroką ofertą promocyjną oraz propozycją karty absolwenta. Program został zaprojektowany w taki sposób, by dać absolwentom różnorakie wsparcie na ich drodze zawodowej oraz umożliwić uczelni dostosowanie oferty edukacyjnej do dynamicznego i coraz bardziej wymagającego rynku pracy.

Program Absolwent będzie skuteczną pomocą w budowie społeczności uczących się i współpracujących przez całe życie. Ułatwi realizację monitoringu losów zawodowych absolwentów oraz realizację badań potrzeb i oczekiwań absolwentów. Umożliwi także networking absolwentów, włączy najaktywniejszych z nich do dzielenia się doświadczeniami zawodowymi, zaangażuje kadrę uczelni i studentów.

Pracodawcom natomiast zapewni dostęp do szerokiej bazy absolwentów szukających zatrudnienia, komplet przejrzystych życiorysów, kontakt z pracownikami naukowymi, wpływ na podniesienie jakości kształcenia i dostosowanie jej do potrzeb rynku pracy oraz całkowicie bezpłatną możliwość publikowania ofert pracy, staży i wolontariatów.

Wersję roboczą portalu testować można pod adresem programabsolwent.pl. Z kolei absolwenci i pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z powodzeniem już korzystają z dostosowanej do uczelni wersji pod adresem programabsolwent.ue.wroc.pl. Dział Obsługi Projektów Rozwojowych, odpowiedzialny za program, czeka na uwagi, propozycje i opinie, a także oferuje chętnym uczelniom pomoc w implementacji systemu.

Dodaj komentarz