Kredyt gotówkowy bez historii kredytowej / kredyt gotówkowy

Czy młody Polak ma szansę na kredyt gotówkowy? Czy w każdym przypadku sprawdza się zasada, zgodnie z którą lepiej mieć złą historię kredytową niż nie mieć jej wcale? Okazuje się, że każdy ma szansę na podjęcie współpracy z bankiem w ramach umowy kredytowej. Pod uwagę należy wziąć jednak kilka ważnych czynników.

Źródło i wysokość dochodów jako priorytet

Pozytywna decyzja kredytowa jest udzielana przez banki, jeśli tylko analityk pod uwagę weźmie źródło oraz wysokość dochodów. Pieniądze, którymi dysponuje potencjalny kredytobiorca to podstawa, by móc zaciągnąć kredyt gotówkowy.

Najłatwiej jest go wziąć osobom, które pracują na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, chociaż warto dodać, że na terenie Polski funkcjonują banki, które akceptują także dochód pochodzący z umowy o dzieło czy zlecenie. Wysokość wynagrodzenia musi być zaś na tyle duża, by kredytobiorca w ocenie analityka mógł swobodnie spłacać miesięczne raty bez pogorszenia swojej sytuacji finansowej. Jeśli wynagrodzenie jest odpowiednio wysokie, historia kredytowa nie jest potrzebna, by móc zaciągnąć tego rodzaju zobowiązanie.

Wiarygodność kredytowa

Priorytetem jest wiarygodność kredytowa kredytobiorcy, czyli pewność jego wypłacalności. Biorąc ten czynnik pod uwagę, o wiele korzystniej jest nie mieć żadnej historii kredytowej niż mieć tą złą. W przypadku istnienia zaległych zobowiązań albo problemów ze spłatą kredytów w przeszłości analityk wyda decyzję negatywną.

Rzeczywiście brak historii wiąże się z niepewnością co do zachowań potencjalnego kredytobiorcy względem spłaty zobowiązania, ale na pewno nie przekreśla podjęcia współpracy. Wiarygodność podnosi wtedy wysokość osiąganego dochodu.

Cel zaciągania kredytu

O wiele łatwiej jest zaciągnąć kredyt gotówkowy na konkretny cel aniżeli na dowolny cel. W przypadku kredytów celowych wiarygodność kredytobiorcy wzrasta poprzez dodatkowe zabezpieczenie. Przykładem może być kredyt samochodowy, gdzie auto staje się takim zabezpieczeniem. W przypadku niewypłacalności może dojść do jego sprzedaży w celu uzyskania niezbędnych środków finansowych.

Korzystny cel kredytu to również taki, dzięki któremu kredytobiorca może osiągać dodatkowy dochód. Tutaj znowu przykładem może być auto, które będzie służyć zawodowo. Dzięki niemu kredytobiorca będzie generować środki finansowe niezbędne do regularnej spłaty rat.

Potencjał kredytobiorcy

Szansę na kredyt gotówkowy ma każdy. Banki nie skreślają młodych kredytobiorców, którzy są dopiero na początku swojej zawodowej kariery. Wręcz przeciwnie, w czasach, w których walczą o każdego klienta, młodzi Polacy stają się dla nich szansą na pozyskanie źródła generowania zysku przez długie lata. Wiadomo przecież, że klienci banków wykazują sporą lojalność wobec instytucji, z którą rozpoczęli współpracę. Kredyt gotówkowy może być więc pierwszym produktem, który nabyli, ale po nim będzie szereg kolejnych. Po następne oferty zgłaszamy się przecież do tej samej instytucji, z którą mieliśmy już okazję współpracować.