Biomasa – drugie życie odpadów

Biomasa jest materiałem wykorzystywanym coraz częściej i chętniej do wytwarzania energii. Jeżeli jednak wejdziemy w jej skład, zobaczymy, że często są to surowce, które już wcześniej wykorzystywane były jako materiały do produkcji ciepła. Do biomasy zaliczamy odpady podlegające biodegradacji, które posłużyć mogą jako surowiec do produkcji źródła energii.

Co zaliczamy do biomasy?

Materiałami składowymi biomasy są odpady, które bardzo często powstają jako efekty przetwarzania surowca. W procesie obróbki drewna powstaje wiele trocin i mokrych zrzyn, które normalnie trafiłyby  na śmietnik. Dzięki biomasie te odpady dostają drugie życie i po ich obróbce możemy je wykorzystać w innej dziedzinie.

Do biomasy zalicza się wiele odpadów powstających w wyniku wytwarzania innych produktów. Jeżeli spojrzymy na odpady powstające przy tworzeniu drewna klejonego, to możemy zobaczyć, że już w pierwszym etapie obróbki powstaje wiele trocin mokrych oraz z drzewa spada kora. W późniejszych procesach w wyniku produkcji drewna klejonego powstają kolejne odpady, takie jak zrębki papiernicze, trociny suche oraz klocki. Należy pamiętać, że pomimo nazywania tych części odpadami, są one cennym materiałem opałowym o wysokich wartościach energetycznych.

Warto wybierać producentów, którzy wykorzystują odpady w każdym aspekcie, takich jak firma  https://envun.pl, gdzie znajdziemy biomasę oraz inne produkty, chociażby takie jak profile stalowe. Jeżeli już korzystamy z drzewa musimy wykorzystywać je w stu procentach, aby nieprzerobionych odpadów zostało jak najmniej. 

Ekologiczne zalety biomasy

Główną zaletą korzystania z biomasy jest korzystanie z materiałów ekologicznych, które bardzo łatwo ulegają procesowi biodegradacji. Podczas spalania biomasa wytwarza ciepło, na skutek którego otrzymujemy różne rodzaje energii, takie jak chociażby energia elektryczna. Spalanie biomasy produkuje również znikomą ilość CO2, dzięki czemu biomasa jest jednym z najlepszych produktów opałowych. Wprawdzie biomasa posiada w sobie siarkę, lecz jej ilość jest o wiele mniejsza od tej, którą zawierają paliwa kopalniane, dlatego biomasa jest korzystniejsza dla naszego środowiska.