Uczelnia na całe życie

W dniach 21-24 czerwca 2015 roku w Pałacu w Łochowie odbędzie się XXV Konferencja Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom” zatytułowana: „UCZELNIA NA CAŁE ŻYCIE”.

Współorganizatorem konferencji jest Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach. W wydarzeniu udział weźmie 150 przedstawicieli różnych środowisk akademickich.
W trakcie konferencji zaprezentowany zostanie innowacyjny model kształcenia „ideAGORA – absolwenci kapitałem społecznym uczelni”. Uczestnicy wezmą udział w warsztatach, umożliwiających wdrożenie tego modelu we wszystkich uczelniach. Model opracowany został przez Collegum Mazovia Innowacyjną Szkołę Wyższą w ramach projektu nadzorowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Jego głównym celem jest zbudowanie aktywnej społeczności absolwentów, działającej na rzecz uczelni. Model ideAGORA stworzony został w oparciu o fińskie doświadczenia. Stąd obecność na konferencji przedstawicieli Aalto University Design Factory oraz firmy Capful Finlandia, specjalizującej się w tworzeniu scenariuszy przyszłości.
Model ideAGORA to innowacyjny model kształcenia na poziomie wyższym, oparty na trwałej relacji uczelni i absolwentów. Projekt wpisuje się w ideę kształcenia przez całe życie, a zarazem jest odpowiedzią na współczesny problem oderwania środowiska akademickiego od rzeczywistości gospodarczej. ideAGORA ma na celu zbudowanie wartościowych relacji pomiędzy uczestnikami modelu: studentami, absolwentami, kadrą naukowo-dydaktyczną, przedsiębiorcami oraz otoczeniem społecznym.
Model ideAGORA zostanie nieodpłatnie udostępniony do implementacji wszystkim zainteresowanym uczelniom. Konferencja PRom stanowi doskonałą okazję do podsumowania prac nad modelem ideAGORA i upowszechnienia go w szerokim środowisku akademickim.
Patronat nad konferencją objął Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska oraz Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Dodaj komentarz