Czym jest Ethernet?

Sieci internetowe są podstawą działalności w wielu firmach – dzięki nim można błyskawicznie przesyłać dane i prowadzić szereg innych czynności. Jedną z podstaw sieci jest technika Ethernet, która z powodzeniem stosowana jest też w przedsiębiorstwach. Czym jest Ethernet i jakie ma zastosowanie?

Ethernet to technika obejmująca standardy wykorzystywane w budowie lokalnych sieci komputerowych. Włącza ona między innymi parametry przewodów, a także przesyłane nimi sygnały, ponadto opisuje protokoły oraz ramki warstw Modelu OSI.

Obecnie Ethernet jest najbardziej popularnym standardem w przypadku sieci lokalnych, który swoje początki ma w 1976 roku – został opracowany przez Roberta Metcalfe’a w Xerox PARC. Podstawą techniki jest idea węzłów podłączonych do zjednoczonego medium i wysyłających i odbierających dzięki niemu specjalne komunikaty, które nazywane są ramkami. Każdy z węzłów ma swój niepowtarzalny adres MAC.

Ethernet VPN dla firm

Technika Ethernet wykorzystywana jest również do łatwej wymiany danych pomiędzy wieloma oddziałami, na przykład w firmach. Usługa ta pozwala na niezawodne połączenia odbywające się pomiędzy wieloma punktami: oddziałami, centrami danych oraz zasobami cloud computing. Wtedy sieć ta może być w pełni kontrolowana przez oddział IT danej firmy, a bazujące na niej aplikacje mogą działać stabilnie. W konsekwencji możliwe jest poprawienie jakości komunikacji w przedsiębiorstwie.

Z usługi tego rodzaju można skorzystać między innymi w T-Mobile Biznes (biznes.t-mobile.pl). Operator oferuje usługę Ethernet VPN, która pozwala na zarządzanie siecią z uzyskaniem wysokiej kontroli nad jej działaniem, z możliwością priorytetyzowania oraz inteligentnego zarządzania i monitoringu. Również zapewnia wysoką przepustowość, którą można dowolnie kalkulować zależnie od aktualnych wymagań firmy.

Dostarczany przez T-Mobile Biznes Ethernet VPN jest usługą certyfikowaną i zgodną z wymaganiami Metro Ethernet Forum (MEF) – to podstawa jej najwyższej jakości.

Więcej informacji na temat usługi można znaleźć na stronie internetowej biznes.t-mobile.pl.

 

Dodaj komentarz