Fotowoltaika – co zrobić z nadwyżką energii?

Korzyści płynące z zainstalowania paneli fotowoltaicznych są niezaprzeczalne. Chociaż inwestycja w takie rozwiązanie jest dość kosztowna, to jednak opłacalność takiego sposobu pozyskiwania energii sprawia, że i tak możemy znacząco obniżyć koszty związane z pozyskiwaniem prądu. Co jednak w przypadku, gdy instalacja wytwarza więcej energii, niż potrzebujemy?

Działanie paneli fotowoltaicznych

Dzięki zawartości krzemu, który jest wykorzystywany do produkcji paneli fotowoltaicznych, możliwe jest przechwytywanie jednostek światła ze słońca i wprawianie w ruch elektronów, które wytwarzają prąd stały. Następnie jest on kierowany do inwertera solarnego, który przekształca go na prąd zmienny. Dopiero wówczas można zasilić wszystkie urządzenia elektryczne znajdujące się wewnątrz budynku.

By panele fotowoltaiczne rzeczywiście zdawały egzamin, konieczny jest ich prawidłowy montaż. Dlatego przed wykonaniem instalacji wykonywane są wszystkie niezbędne obliczenia, co pozwala ustalić nie tylko samo położenie paneli, ale także ich moc. W ten sposób możliwe jest pełne dopasowanie fotowoltaiki do potrzeb konkretnego klienta. 

Czy nadwyżkę energii z fotowoltaiki można wykorzystać?

Niejednokrotnie się zdarza, że instalacja fotowoltaiczna nie tylko wytwarza ilość prądu w pełni wystarczającą na pokrycie zapotrzebowania przeciętnego gospodarstwa domowego, ale też znacznie przekracza wymagany poziom. Dlatego też warto podpisać umowę z wybranym dostawcą energii, który zadba o zamontowanie licznika dwukierunkowego. Wówczas nadwyżka energii, której sami nie spożytkujemy, zostaje przekazana do sieci publicznej. Licznik dokładnie zapisuje dane dotyczące poboru i oddania prądu.

To z kolei może nam umożliwić magazynowanie energii. O ile latem nie musimy się martwić o dostęp do słońca, o tyle podczas zimowych miesięcy może się zdarzyć, że panele fotowoltaiczne nie są w stanie wytworzyć tyle energii, ile wymaga nasze gospodarstwo. Podpisanie umowy z dostawcą umożliwia więc odzyskanie części oddanej wcześniej nadwyżki i wykorzystanie jej w czasie, gdy fotowoltaika, z jakiegoś powodu, nie dostarcza nam wystarczająco dużo prądu.