Jakie perspektywy daje studiowanie Wzornictwa?

Wzornictwo to kierunek studiów o charakterze artystycznym, który łączy się z kompetencjami inżynierskimi. Absolwent Wzornictwa projektuje przedmioty użytkowe od strony wizualnej. Decydując się na takie studia, warto uwzględnić swoje talenty i zainteresowania.

Profil kandydata na kierunek Wzornictwo

Słuchacze na kierunku Wzornictwo nie tylko projektują przedmioty użytkowe, ale wykonują także prawdziwe dzieła sztuki. Osoba, która planuje studiowanie Wzornictwa, powinna przede wszystkim wykazywać zdolności plastyczne. Ponadto musi posiadać rozwiniętą wyobraźnię przestrzenną oraz wyróżniać się kreatywnością i wiedzą techniczną. Najczęściej podczas egzaminów wstępnych na kierunek Wzornictwo sprawdza się u kandydata umiejętności rysownicze. Oprócz tego powinien on posiadać wiedzę z zakresu nauk ścisłych. Weryfikacja predyspozycji kandydata na ten kierunek odbywa się zazwyczaj już na pierwszym semestrze studiów i jest niejako sprawdzianem przygotowania do wykonywania zawodu.

Program studiów na kierunku Wzornictwo

Sama nazwa tego kierunku sprawia, że studia wydają się być interesujące i nietypowe. Studenci w toku kształcenia zapoznają się z różnymi materiałami i nabywają umiejętności techniczne. Najczęściej do tego celu służy oprogramowanie komputerowe, ale niektóre zajęcia odbywają się także w pracowniach rękodzielniczych. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu rysunku technicznego, dokumentacji projektowej oraz poznają historię designu.

Perspektywy zatrudnienia dla absolwenta Wzornictwa

Studiowane wzornictwa pozwala na wybór wielu ciekawych specjalizacji, których efektem jest zajmowanie stanowiska o charakterze artystycznym bądź technicznym. Absolwenci Wzornictwa znajdują zatrudnienie w przemyśle, agencjach reklamowych, sektorze IT, projektują odzież lub pracują w organizacjach promujących kulturę. Rynek pracy stoi przed nimi otworem, a podstawową kwestią do rozstrzygnięcia jest to, czy absolwent będzie pracował na etacie czy założy własną działalność gospodarczą.

Wzornictwo w Wyższej Szkole Edukacji i Zarządzania w Warszawie

Warszawska uczelnia oferuje swoim studentom 3,5-letnie studia stacjonarne lub niestacjonarne na kierunku Wzornictwo. Studenci w toku kształcenia rozwijają swoje pasje i talenty, zdobywając jednocześnie doświadczenie projektowe. Uzyskują umiejętności pozwalające na projektowanie przedmiotów użytkowych, mebli, elementów małej architektury, opakowań czy grafiki użytkowej. Słuchacze mogą wybrać spośród dwóch specjalizacji – Projektowanie produktu oraz Projektowanie komunikacji wizualnej i reklamy. Ponadto po ukończeniu tego kierunki posiadają odpowiednie kompetencje do opracowywania identyfikacji wizualnej marki. Za edukację w na kierunku Wzornictwo w WSEiZ odpowiadają dydaktycy i specjaliści w tej dziedzinie, którzy kładą duży nacisk na nabywanie umiejętności praktycznych. Edukacja w WSEiZ umożliwia studentom bezpłatne korzystanie z nowoczesnego sprzętu i oprogramowania. Ukończenie studiów na tym kierunku wiąże się z uzyskaniem tytułu licencjata.