Praca jako diagnosta laboratoryjny – czy warto zostać diagnostą laboratoryjnym?

Diagnosta laboratoryjny to osoba, która wykonuje bardzo trudną i odpowiedzialną, a jednocześnie niezwykle potrzebną pracę. Wykonuje badania zlecone przez lekarza, na podstawie których można ustalić stan zdrowia pacjenta i w razie potrzeby podjąć leczenie. Jest to na tyle rzadki zawód, że warto bliżej mu się przyjrzeć.

Zalety pracy jako diagnosta laboratoryjny

Praca na tym stanowisku, oprócz kontaktu z mikroskopem oraz nowoczesną aparaturą, polega także na kontakcie z ludźmi i pracy w grupie. Praca w szpitalnej diagnostyce łączy się z licznymi korzyściami wynikającymi z tego faktu. Pracownikowi przysługują świadczenia socjalne, jasny i czytelny harmonogram pracy, dodatkowo płatne świąteczne i nocne dyżury. Z kolei praca w laboratoriach z dziedziny biologii i genetyki medycznej, higieny, kontroli i badania żywności oraz ochrony środowiska dokłada do tego wspaniałą szansę rozwoju i prowadzenia ciekawych badań.

Wady pracy na stanowisku diagnosty laboratoryjnego

Zdecydowanie największą wadą tego zawodu jest fakt, że w trakcie pracy ma się kontakt z materiałem zakaźnym i odczynnikami chemicznymi, co może mieć bezpośredni negatywny wpływ na zdrowie. Praca wymaga odporności na stres, ponieważ diagnosta pracuje pod presją czasu, musi być skupiony i jest bezpośrednio odpowiedzialny za wyniki badań.

Jak zostać diagnostą laboratoryjnym?

Aby zostać diagnostą laboratoryjnym, zdecydowanie trzeba mieć wyższe wykształcenie kierunkowe. Na to stanowisko przyjmuje się absolwentów analityki medycznej. W czasie studiów zdobywają oni szeroką wiedzę z zakresu chemii, analityki, hematologii, mikrobiologii i wielu pokrewnych dziedzin. W pracy mile widziany jest ciągły rozwój. W większości przypadków nie oczekuje się od diagnosty znajomości języków obcych. Oferty pracy na stanowisku diagnosty laboratoryjnego dostępne są na stronie www.amundio.pl.

Zarobki diagnosty

Diagnosta laboratoryjny to zawód zdecydowanie sfeminizowany. Tylko 15% pracowników to mężczyźni. Średnia płaca na tym stanowisku wynosi 3022 PLN brutto, a najlepiej opłacani diagności zarabiają 3755 PLN brutto miesięcznie. Część pracowników może dodatkowo otrzymywać benefity w postaci szkoleń czy zajęć sportowych i rekreacyjnych.

Gdzie najlepiej pracować jako diagnosta?

Oczywiście po skończeniu analityki medycznej, najczęstszy wybór pada na prywatne albo przyszpitalne medyczne laboratorium diagnostyczne. Praca więc zdecydowanie częściej dostępna jest w dużych miastach i miastach powiatowych. Ale ukończone studia otwierają drogę kariery także w instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych, zakładach opieki zdrowotnej prowadzących badania kliniczne, co wiąże się z licznymi korzyściami i rozwojem osobistym.

Wybór zawodu diagnosty powinien być wcześniej dobrze przemyślany, gdyż wymaga od kandydata dyplomów ukończenia studiów kierunkowych, ale specyfika pracy często rekompensuje czas poświęcony na wieloletnią naukę.

Dodaj komentarz