Ulga na termomodernizację szansą na czystsze powietrze

Od początku 2019 roku obowiązuje ustawa z ulgą termomodernizacyjną, która została uchwalona przez sejm w listopadzie ubiegłego roku. Ulga termomodernizacyjna to instrument podatkowy, którego podstawą jest odliczenie od dochodów kosztów mających związek z realizacją działań termomodernizacyjnych w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych. Chodzi tutaj przede wszystkim o wymianę źródeł ciepła starej generacji oraz termoizolację. Idea, jaka przyświecała wprowadzeniu tej ulgi, to poprawa jakości powietrza, a w głównej mierze ograniczenie smogu.

Kto może skorzystać z ulgi?

Z przepisów wynika, że „z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać podatnicy podatku PIT, którzy opłacają podatek według skali podatkowej (zarówno według stawki 18, jak i 32%), 19% stawki podatku liniowego oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, będący właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, ponoszący wydatki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych” http://urzadskarbowy24.pl/. Odliczeń nie dokonają natomiast właściciele mieszkań w standardowych budynkach wielorodzinnych (blokach) oraz lokali przemysłowych (m.in. biur, sklepów) znajdujących się w tego rodzaju budynkach.

Jakie wydatki można wliczyć w ulgę termomodernizacyjną?

Odliczenie od dochodu odnosi się do wydatków na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Lista tych materiałów, urządzeń oraz usług została zawarta w rozporządzeniu wydanym przez Ministra Inwestycji i Rozwoju. Znajdują się na niej m.in.: materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów, wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem; zbiornik na gaz lub zbiornik na olej; kolektor słoneczny wraz z osprzętem; kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin; wymiana stolarki zewnętrznej czy wykonanie analizy termograficznej budynku.   

Miejmy nadzieję, że ulga na termomodernizację przyczyni się do poprawy jakości powietrza w naszym kraju.